História

Počiatky organizovanej atletiky v Dubnici nad Váhom siahajú do roku 1943, kedy po vybudovaní nového štadióna s antukovou atletickou dráhou vznikol atletický oddiel pri ŠK Dubnica. Po prekonaní počiatočných ťažkostí sa v roku 1948 začala systematická príprava mládeže. Na dubnickom strojárskom učilišti v tomto čase pracoval ako profesionálny tréner renomovaný odborník profesor Ivan Valášek, ktorý pred II. svetovou vojnou pôsobil v Maďarsku a v Belgicku. Pod jeho vedením vyrástlo mnoho dobrých pretekárov, z ktorých Štefan Kramár, Jozef Nádaský a Alexander Pšenák sa zaradili k najlepším na Slovensku.

Po roku 1953 nastala v činnosti oddielu určitá stagnácia, ktorú sa podarilo prekonať až v roku 1960. Zásluhu na tom mali najmä vtedajší pretekári a súčasne začínajúci tréneri Zdeněk Hrbáček a Ivan Soviš. Ich práca priniesla prvé ovocie v roku 1964 v podobe 3.miesta družstva starších dorastencov na majstrovstvách ČSSR. V tomto období prvé tituly majstrov Československa získali Vladimír Duda, Peter Filo a Oto Ozorák. V Dubnici nad Váhom v nasledujúcich rokoch vyrástlo veľa atlétov, z ktorých mnohí úspešne reprezentovali aj na medzinárodnej úrovni. Okrem už spomenutých patrili medzi nich Anton Červenka, Štefan Danko, Ivan Peťovský, Pavol Florek, Juraj Jánošík, Henrich Pršek, Marián Leskoviansky, Jozef Zimka, Ľuboš Mackanič, Gabriela Schilerová - Kováčiková, Mária Schilerová - Kubáňová, Zuzana Mrákavová - Mokrášová, z mladších Mária Raganová, Anton Kučmín, Veronika Daňová, Michal Hýbela, Peter Krčmárek, Roman Hollý. O spomínané úspechy sa zaslúžili tréneri Zdeněk Hrbáček, Ivan Soviš, Jozef Valter, Viliam Kolenič, Peter Filo, Milan Ondráš, Jozef Zimka, Jozef Pavelka, Marta Herdová, František Wild, Zuzana Balážová, Jozef Kováč, Vladimír Kačinec, Kamil Nosian.

Významným medzníkom v histórii dubnickej atletiky bol rok 2001. V jeho priebehu bola dobudovaná a 9.septembra odovzdaná do užívania nová atletická dráha s umelým povrchom, prvá postavená po vzniku Slovenskej republiky. Dôležitou udalosťou v živote klubu bolo prevzatie funkcie prezidenta Ing. Milanom Hortom v úvode roku 2003. Jeho príchod do vedenia klubu priniesol nielen podstatné zlepšenie materiálnych podmienok, ale aj nové myšlienky a impulzy. V roku 2004 sa náš klub zaradil medzi najlepších na Slovensku, keď jeho pretekári získali na majstrovstvách SR 12 zlatých, 17 strieborných a 17 bronzových medailí. Družstvo mužov sa stalo majstrom Slovenska, ženy a dorastenci obsadili v rovnakej súťaži 3. miesto. Výkonnostný rast pokračuje aj v tomto roku. Na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov sme získali 29 majstrovských titulov, 14 strieborných a 26 bronzových medailí. Družstvo mužov sa stalo víťazom B skupiny pohára Európskych majstrov a vybojovalo pre Slovensko historický postup do elitnej kategórie.

Image
Image
Image
Image
Image
Image